Doğu ve Güneydoğu İş Dünyasının Sesi: DOGÜNSİFED

1990’lı yıllarda gerek Türkiye’de gerekse de bölgelerimizde yaşanan sanayileşme ve buna bağlı olarak gelişen hizmetler, özel sektörün dinamizmini arttırdı. Ekonominin itici gücü haline gelen sanayici ve işadamları dernekleri, çalışmaları arasında koordinasyon ve eşgüdümü arttırmak için federasyon ve konfederasyon düzeyinde, gönüllü çatı kuruluşlarına ihtiyaç duymaya başladılar. Genel olarak Türkiye’nin daha özelde ise faaliyette bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunma amacıyla kurulan Federasyonlar, çok önemli çalışmalar yürütmektedirler.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 2000’li yıllardan itibaren öne çıkan girişimci ruhun ortaya koyduğu birlikte çalışmanın bir sorucu olarak 02.06.2004 tarihinde DOGÜNSİFED kuruluş çalışmalarına başlamıştır. DOGÜNSİFED’in I. Genel Kurulu 17.07.2004 tarihinde kurucu dernekler olarak CİSİAD, DİSİAD, DMMD, ELSİAD, GÜNSİAD, MASİAD, MARSİAD, SİSİAD ve ŞUSİAD’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

DOGÜNSİFED, girişimci işadamlarımızın kendi aralarında koordinasyonunu sağlayarak başta AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkeler ile bölgemizin ekonomik avantajlarını anlatmıştır. Bu çerçevede işadamlarımızın dünya ile entegrasyonuna yönelik çaba sarf etmiştir.

Bugün itibariyle Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED), 12 üye dernek ile çalışmalarına devam etmektedir. Bunlar;

Diyarbakır Sanayici İşadamları Derneği (DİSİAD),

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği (DMD),

Diyarbakır Organize Sanayi İşadamları Derneği (DOSİAD),

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER),

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD),

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD)

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD)

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği ( DOGÜNKAD)

Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği (ŞUGİŞKAD),

Şanlıurfa Sanayici İşadamları Derneği (ŞUSİAD),

Temizlik ve Sosyal İşverenler Derneği (TES-DER),

Türkiye Sanayici İşadamları Derneği (TÜSİAD),

DOGÜNSİFED, 12 üye dernek, 1526 üye firma ile Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimiz için gelecek vadeden gönüllü birlikteliklerin öncü bir kurumu olma hedefine daha fazla yaklaşmış bulunuyor.

Dogünsifed

Telefon

+90 412 224 25 10

GSM

+90 531 880 07 21

 

Adres

Bağcılar Mah. Urfa Bulvarı Buğdaycılar Yapı Sitesi NO:137 Kat 3 Daire No: 26 Bağlar Diyarbakır/TÜRKİYE