Teşvikler Türkiye nin Doğusunu Çin`e çevirebilir!

 

Perşembe günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni teşvik paketi ile ilgili bir açıklama yapan Doğu Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu; “Yeni teşvikler, sanayi üretiminin ve ihracatın arttırılması açısından çok önemli bir fırsattır. Dünyada baş gösteren kriz dolayısıyla Türkiye için en büyük tehdit cari açık konusunda ciddi avantajlar içermektedir. Bu teşvikler ile Türkiye’nin cari açığının kapatılması, yüksek teknolojik bir üretim standardına geçişin yolu açılmış oluyor.” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için uzun süreden beridir bekledikleri bazı konuların da bu yeni pakette olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden KADOOĞLU; “Vergi, sigorta primleri, üretim yeri gibi harcamaların önemli bir kısmının devlet tarafından karşılanması bölgemizde hareketlilik yaşanmasını mümkün kılabilecektir. Çünkü bu yeni pakette bölgesel bir dağılım yerine il sınıflaması şeklinde bir metod uygulanmış. Bu da gösteriyor ki daha önceki eleştirilerimiz karşılık bulmuştur. Daha önceki uygulamalarda gelişmiş bölgelere yakın yerlere verilen teşvikler, Doğu’ya yapılan yatırımların kadük kalmasına sebep oluyordu. Tabi, bunun yanında yatırım süresinin kısalığı da en büyük sorunlarımızdan biriydi. Ne kadar teşvik edilirse edilsin 5 yıllık bir yatırım için kimse Doğu’da yatırım yapmak istemiyordu. Şimdi 12 yıl olan bu süre yatırımcılar tarafından da cazip hale gelmiş oldu.” açıklamasında bulundu.

İşçi maliyetlerinin 6. Bölge için önemli ölçüde düşürüldüğüne dikkat çeken KADOOĞLU; “Doğu ve Güneydoğu illerinin büyük bir kısmını kapsayan 6. bölgede bir işçinin maliyeti, vergi indirimleri, sigorta prim teşvikleri nedeniyle 600 dolardan yaklaşık olarak 350 dolara düşüyor. Bu da bölgemiz için, yaklaşık işçi maliyeti 250 dolar civarında seyreden Çin ile önemli bir rekabet avantajı sağlayabilecek çok önemli bir adımdır. Büyük yatırımcılar Çin yerine Doğu’da üretim yapmayı tercih ederlerse Türkiye’nin cari açık da dahil olmak üzere birçok sorununu çözmüş oluruz.” dedi. KADOOĞLU ayrıca; ‘‘Önemli bir yenilik olan vergi indirimi desteğinin yatırımcıların daha önceki faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da uygulanabilecek olması da az gelişmiş bölgelerin yatırımcı çekebilmesi açısından yerinde bir adımdır. Bunun yanı sıra ithal ara mal miktarı, teknolojik altyapının iyileştirilmesine verilen teşvikler sonucunda azalabilecek ve böylelikle hem dünya standartlarında üretim yapmış olacağız hem de ihracat-ithalat dengesi sorunumuzu çözmüş olacağız” diyerek açıklamasını tamamladı.