DOGÜNSİFED Diyarbakır Yatırım Fizibiliteleri Projesi Ortak Akıl toplantısı yapıldı.

DOGÜNSİFED’in hazırladığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında yürüttüğü, Diyarbakır Yatırım Fizibiliteleri Projesi Ortak Akıl toplantısı Diyarbakır’daki önemli uzman ve STK yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Diyarbakır’da yapılabilecek yatırımların neler olabileceği konusunda 10 adet yatırım konusunun belirlenmesi ve buna ilişkin 10 adet detaylı iş planının çıkarılması hedefiyle yürütülen projeye, DOGÜNSİFED Danışma Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş’ın yanı sıra Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanları, Diyarbakır Ticaret Odası Başkan Vekili Diyadin Gezer, kalkınma uzmanları ve çeşitli STK’ların temsilcileri katıldı. Toplantıda; Tarım, hayvancılık, sanayi sektörünün farklı alanları, turizm ve tekstil gibi konuların Diyarbakır’ın rekabet avantajının yüksek olduğu alanlar olduğu, dolayısıyla bu alanlar ve bu alanlarla ilişkili spesifik yatırım konuları tartışılmış ve orta ölçekli bir yatırımcının yatırım yapmasına uygun bir şekilde fizibilite çalışmalarının başlanmasına karar verilmiştir. DOGÜNSİFED ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje sonucunda hazırlanacak 10 adet detaylı fizibilite planları kitapçıklar haline getirilip, bölge ve ulusal ölçekte işadamlarının ilgisine sunulacaktır.