DOGÜNSİFED Başkanı Tarkan KADOOĞLU; Kalkınma İçin, Kamu-Özel Sektör El Ele Olarak Adlandırdığı Yeni Ekonomik Modeli Kamuoyu ile Paylaştı.

Diyarbakır’da gerçekleşen Doğu Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda bölge işadamlarından yeni bir kalkınma modeli önerisi ortaya çıktı. 

Toplantı sonrasında yeni model ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşan DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan KADOOĞLU; “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ne yapılan özel sektör yatırımlarının halen çok yetersiz olduğunu, devletin bu bölgeler için çıkardığı teşvik ve desteklerin istenilen düzeyde olmadığını ve bu nedenle her iki bölgenin de iktisadi olarak kalkınmasının sürekli geciktiğini” belirtti. KADOĞLU “Son teşvik ve kredilerin yapısal eksiklikler içermekte olduğunu ve özel sektörün bu bölgelere yatırım yapmak için özel bir sebep bulamadıklarını” söyledi. 

KADOOĞLU; yatırımların azlığı ve işsizlik gibi konuların üstesinden gelebilmek ve daha kalkınmış bir Doğu ve dolayısıyla daha kalkınmış bir Türkiye için yapılması gerekenleri ise yeni bir model ile açıkladı. 

KADOOĞLU; “Kamu ve Özel Sektör birlikte hareket edip, Doğu ve Güneydoğu’da pilot iller belirleyerek o ilin yatırım potansiyeline uygun işbirlikleri içerisine girebilirler. Sonu belli ortaklık formülüyle Kamu ve Özel Sektör ortak yatırımlar yapabilir ve böylece yeni bir finansman ve yönetim modeli ortaya çıkabilir.” dedi. KADOOĞLU; Kamu ile Özel sektörün ortak olarak yapacakları büyük çaplı yatırımların bölgenin kalkınması için çok önemli bir fırsat olacağının altını çizdi. 

KADOOĞLU; Bölgelerimiz için son derece önemli olabilecek bu yeni modelin avantajlarını ise şöyle sıraladı; “Kamunun Özel sektör ile birlikte yatırım yapmasıyla, Bölgelerimiz dışından gelmesi istenen büyük ölçekli yatırımcılar için güvence sağlanmış olacak, Bölgelerin işsizlik ve kalkınma sorunları azalacak, Kamu, özel sektörün dinamizminden etkilenecek ve politik istismar sorunu ortadan kalkacak.” 

Avrupa’da yıllardır uygulanan bu yöntemin başarıyla devam etmekte olduğunu ve bu model ile bölgeler arası eşitsizliklerin de azaldığını vurgulayan KADOOĞLU; “İngiltere’de bu model ile birlikte şimdiye kadar yapılan yatırımların miktarı 65 Milyar € civarındadır. Ayrıca İngiltere’de halen uygulamada olan yatırımların miktarı 27 Milyar dolayındadır.” diyerek açıklamasını sürdürdü. 

DOGÜNSİFED olarak bu model üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden KADOOĞLU; “Konunun uzmanları ve akademisyenlerle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir toplantı yapmayı ve konunun tüm uzmanlarını bölgemize davet ederek çalışmalarımızı derinleştirmeyi planlıyoruz” dedi. KADOOĞLU; son olarak bu modelin hem bölgemiz hem de ülkemiz için bir can simidi olacağını düşündüklerinin altını çizdi.