Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Diyarbakır Yatırım Fizibiliteleri Projesi`ni imzaladık.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında başvuruda bulunduğumuz "Diyarbakır Yatırım Fizibiliteleri Projesi" hibe almaya hak kazanmıştır. Projemiz ile; Diyarbakır için uygun yatırım alanları belirlenecektir. Belirlenen alanlarda 10 adet yatırım fizibilite çalışması yapılacaktır. Bu fizibiliteler sayesinde potansiyel girişimcilerin uygun yatırım alanları hakkında farkındalıkları oluşacaktır. Yatırım yapmaya karar vermeleri durumunda maliyet hesaplamalarına ulaşmaları da hazırlanacak fizibiliteler sayesinde mümkün olacaktır. Tüm bunlarla bölge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanmış ve bölge ekonomisi harekete geçirilmiş olacaktır. Bu sayede Diyarbakır’ın ihracat payı artacak olup, yeni istihdam alanları yaratılmış olacaktır.

Projenin sözleşmesi Genel Sekreterimiz İdris Kardaş tarafından imzalanmıştır. Önümüzdeki günlerde proje çalışmalarına başlanacaktır.